Teknisk leder

Søknadsfrist: 26.11.2023

Bolaks logo

Send din søknad her

Søknadsfrist:

26. november 2023

Arbeidssted:

Eikelandsosen

Nettside:

https://bolaks.no/

Kontakt:

Karina Hjelle
Konsernleder
Send melding

Bolaks er klar til å bygge fremtidens postsmoltanlegg på Samnøy Industriområde i Bjørnafjorden og søker fremoverlent teknisk leder til både utbygging og fremtidig drift av topp moderne postsmoltanlegg. Anlegget vil være et gjennomstrømmingsanlegg med fokus på bærekraftige løsninger og fiskevelferd. Utbygging er planlagt i flere trinn og totalløyvet for anlegget er på 10 000 tonn.

Vi søker nå etter en teknisk leder som ønsker å påvirke og ta en sentral plass i realiseringen av prosjektet og den videre driften i anlegget. Rett kandidat må vise til stor forståelse for bransjen og vite hvilken teknologi som kreves for å sikre en god smoltproduksjon.

For å lykkes i denne stillingen må du ha relevant erfaring, allsidig teknisk bakgrunn og lidenskapelig opptatt av å gi smolten de beste forhold til å vokse i.  

Ansvarsområder og oppgaver:

 • Delta aktivt i utbyggingsprosjektet og beslutningsprosesser for å sikre at utforming av anlegget gir effektiv og god produksjon, med rett teknologi, vedlikeholdssystem og digitale løsninger
 • Etablere og følge opp vedlikeholdssystem som sikrer at pumper, blåsere, nødstrømsaggregat, rørteknisk utstyr, varmepumper, m.m. har sikker og stabil drift 24/7
 • Ansvar for teknisk drift og vedlikehold er i henhold til gjeldende standarder og regelverk
 • Bidra til å løse tekniske utfordringer
 • Pådriver for forbedring og utvikling innen teknisk drift og utstyr
 • Bidra i budsjettarbeid for avdelingen og ivareta god økonomistyring, herunder rapportering
 • Oppfølging av leverandører til teknisk avdeling og andre samarbeidspartnere
 • Stillingen kan i fremtiden få personalansvar  

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Det kreves teknisk høyere utdanning, fortrinnsvis bachelor
 • Relevant yrkeserfaring fra smoltanlegg med tilhørende driftssystemer kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra næringen, og gjerne med erfaring fra bygging av gjennomstrøm- og/eller RAS anlegg
 • God teknisk forståelse med oppdatert kunnskap om driftskonsept og teknologi
 • En sterk forståelse av fiskebiologi og smoltproduksjon
 • God datakompetanse og interesse for digitalisering er nødvendig
 • Erfaring med budsjett, økonomistyring og personalansvar
 • Kjennskap til arbeid med HMS, sikkerhet og beredskap
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  

Personlige egenskaper:

 • Meget gode samarbeidsevner
 • Evne til å motivere, veilede og inspirere medarbeidere
 • Gode kommunikasjons- og rapporteringsevner
 • Fleksibel, smidig og dynamisk
 • Evne å prioritere, strukturere og bytte mellom flere ulike oppgaver
 • Selvstendig, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Være lidenskapelig opptatt av det vi gjør og ha omsorg for fisken og dens livskvalitet

Bedriften tilbyr en spennende rolle i et voksende konsern med stort potensiale, konkurransedyktige lønnsbetingelser, fleksible arbeidstider og et godt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Søknad sendes snarest og innen 26.11.23

Innkalling til intervjuer blir gjort fortløpende

 

Om arbeidsgiveren

Bolaks driver med oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Verdikjeden vår inneholder 10 matfiskkonsesjoner, 2 stamfiskkonsesjoner, settefiskanlegg i Sævareid, rognproduksjon, servicebåtrederi, eget vannkraftverk og planer for landanlegg. I Bolaks konsernet legges det stor vekt på utvikling og innovasjon, og det investeres betydelige beløp i moderne teknologi, utstyr og systemer for best mulig å møte dagens utfordringer innen alle områder av virksomheten. Fiskevelferd er alltid et hovedfokus, og et viktig grunnlag for god produksjon og god kvalitet på sluttproduktet. Totalt i konsernet er det i dag over 120 ansatte. Selskapet har solid økonomi og god lønnsomhet. Les mer www.bolaks.no