Teknisk koordinator sjø

Søknadsfrist:21.04.2024

Send din søknad her

Søknadsfrist:

21.april.2024

Arbeidssted:

Hjelmeland kommune, eller Bergen kommune

Nettside:

mowi.com/no

Kontakt:

Aasmund Femsteinevik

Teknisk leder

tlf:+47 917 66 155 

Mowi Sør strekker seg fra Flekkefjord i sør til Masfjorden i nord, og produserer ca 70.000 tonn Atlantisk laks i året. Regionen har i flere år prestert på et høyt nivå, og har som målsetning å utvikle seg videre med økt og forbedret produksjon i årene som kommer. Mowi Sør utvider teknisk avdeling sjø med en ny stilling som teknisk koordinator/prosjekt leder

Vil du bli en del av Mowi region sør sin tekniske avdeling som jobbe mot sjøanleggene? Vi søker etter teknisk koordinator/prosjekt leder. I dag er vi en avdeling på tre personer og skal nå utvide til fire

Hovedoppgavene til avdelingen er å hjelpe sjøanleggene både konvensjonelle åpne anlegg og de semilukka anleggene med tekniske oppgaver og oppfølging av NS9415. I tillegg til innkjøp og service på not, oppfølging av interne og eksterne servicebåter, planlegging av kritiske arbeidsoperasjoner, oppbygging av nye anlegg, utskifting av fortøyninger, oppfølging av vedlikehold på teknisk utstyr samt forbedring av driften i tillegg til mange flere oppgaver

Ansvarsområder i avdelingen:

 • Bistå og hjelpe anleggene med å etterleve NS9415 og NYTEK-forskriften, samt holde Aquacom àjour

 • Etablere og forbedre ny teknologi, både semilukket i sjø og teknologi til konvensjonelle matfiskanlegg

 • Drive rederi for våre servicebåter som krever fartøyinstruks

 • Oppfølging av eksterne servicebåter

 • Koordinere våre felles servicebåter

 • Kontroll på alle nøter, innkjøp og service

 • Prosjektere nye anlegg og utskifting av fortøyninger på eksisterende anlegg

 • Prosjektledelse av andre større prosjekter

 • Gjennomføre operasjonsplanmøte der en planlegger større krevende arbeidsoperasjoner sammen med de involverte, som behandlinger osv. Deretter følge opp og evaluere disse operasjonene sammen med de involverte slik at de blir utført på best mulig vis til enhver tid

 • Fokus på kontinuerlig forbedring og optimalisering av prosesser med eventuell påfølgende korrigering av prosedyrer

 • Delta i ulike faggrupper på tvers av regionene i Mowi Norge

Har du spesiell kompetanse innefor noen av disse områdene og har lyst å jobbe i et internasjonalt selskap anbefaler vi deg å søke. Nevnte ansvarsområder deles mellom ansatte i teknisk avdeling som nå skal utvides til 4 personer. Leder er stasjonert i Bergen og de to andre er på Hjelmeland i Ryfylke, og denne stillingen vil bli på et av de stedene.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring innen feltene teknisk drift av matfiskanlegg og eller semilukka anlegg

 • Erfaring med relevante forskriftskrav og NS9415

 • Detaljorientert og grundig

 • Positiv og lærevillig

 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk 

 • Systematisk, strukturert og løsningsorientert

 • Evne til å håndtere stressede situasjoner

 • Selvstendig, og evne til å påta seg ansvar

 • Gode datakunnskaper – Excel, Word, Powerpoint osv.

 • Jobber godt i team, også på tvers av fagområder 

Mowi kan tilby:

 • Spennede jobb i en teknisk avdeling, hvor du har stor påvirknings mulighet

 • En interessant utfordring for en utadvendt og selvstendig person som ønsker en spennende og ansvarsfull jobb 

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling

 • Godt arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser

Den som vil leter etter vil bli en del av teknisk team i Mowi Sør som idag ledes av Teknisk leder Aasmund Femsteinevik. Synes du dette virker interessant - og vil vite mer om både avdelingen og jobben, ta kontakt med Aasmund på mobil +47 917 66 155 

Søk på stillingen snarest og innen. 21 april 2024

 

 

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Som det første globale sjømatselskapet som dekker hele verdikjeden, sørger Mowi for å levere førsteklasses laks og annen sjømat til mennesker over hele verden. Selskapet er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk proteiner av Coller FAIRR. Mowi holder til i 26 land, har 11,500 ansatte og har hovedkontor i Bergen. Selskapet er notert på Oslo Børs med en markedsverdi på EUR 9 milliarder og en total balanse på EUR 8,2 milliarder.