Ledig stilling som Prosjektleder i LiftUP!

Søknadsfrist: 14.06.2024

Send din søknad her

Søknadsfrist:

14. Juni 2024

Arbeidssted:

Fusa

Nettside:

www.liftup.no

Kontakt:

Per Håkon Stenhaug

Managing Director

phs@seafoodpeople.net

Tlf: +47 41 57 73 68

Teknologi og grønne løsninger som skaper bærekraft: 

Sammen med oppdrettere og miljøorganisasjoner har vi i LiftUP utviklet nye og bærekraftige systemer som muliggjør transformering i havbruksnæringen. I vår innsats for å hjelpe både havbrukene og miljøet fokuserer vi på pumper spesielt beregnet for fiskeoppdrett og komplette systemer for behandling av slam. Helautomatisk håndtering av død fisk bidrar til økt sikkerhet for personalet men like viktig bedre vannkvalitet, friskere fisk, økt produksjon og redusert miljøpåvirkning både i oppdrettsanlegget og nærområdet. Framo LiftUP slam-system kan revolusjonere drift i fjordene og bidrar blant annet til redusert negativt miljøavtrykk, kortere brakklegging, oppsamling av pellets og bedre forkontroll. I tillegg gir dette mulighet for å intensivere driften ved sette ut større smolt og forbedre utnyttelsen ved lokaliteten. Fremtidsrettet teknologi utviklet av våre ingeniører er slik sett en viktig nøkkel til bedre fiskehelse, sikrere drift, bærekraft og lønnsomhet for oppdretterne.

Vil du bidra til videre transformasjon i havbruksnæringen?

Vi som jobber i LiftUP er ett sammensveiset team som brenner for å transformere oppdrettsnæringen. Hos oss finner du blant annet svært kompetente ingeniører, fagspesialister og fagfolk innen produksjon og utvikling. Flere av oss har utdannelse og erfaring fra oppdrettsnæringen og alle uansett bakgrunn ønsker å gi sitt bidrag for at flere oppdrettere skal ta i bruk vår teknologi slik den er i dag, men også å utvikle flere og bedre løsninger i fremtiden. Derfor benytter vi nå anledningen til å forsterke teamet med enda en motivert Prosjektleder.

Kort om stillingen:

Prosjektleder vil inngå i et etablert team med erfarne kolleger. Du vil arbeide interdisiplinært på tvers av ulike fagområder og lede prosjekter fra godkjent tilbud til anleggene er satt i drift. Vår erfaring er at best resultat oppnår vi gjennom å kombinere teamarbeid med stor grad av selvstendighet. Dersom du brenner for å få prosjekter gjennomført samtidig som du liker utviklingsarbeid som skaper bærekraft er dette jobben for deg. Teamet består i tillegg av 3 prosjektingeniører og 2 prosjektledere. I fremtiden kanskje også deg?

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide prosjektplaner og koordinere nødvendige ressurser
 • Styre våre egne montør-team på leveransene
 • Kontaktpunkt for oppdragsgiver og deres representanter
 • Avstemme og rapportere fremdrift og økonomi i prosjektet
 • Planlegge og sikre leveranser
 • Dialog med leverandører
 • Utføre kvalitetskontroll og sikre viktig læring
 • Sikre god HMS på anlegget under arbeider 
 • Avviksrapportering og oppfølging

Noe reising til oppdragsgivers anlegg må påregnes, vi er opptatt av å være synlige på merdkanten og i tett dialog med kunden.

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Utdannelse som ingeniør eller teknisk fagskole innen akvakultur, maskin, , subsea, produksjon eller lignende.
 • Erfaring med ERP-system som Microsoft Dynamics D365 er en fordel
 • Kompetanse og/ eller erfaring innen prosjektledelse 
 • Erfaring med systemer for prosjektstyring 
 • Sertifikat klasse B
 • Norsk og engelsk språk.

Vi har et åpent sinn med tanke på din bakgrunn. Har du rett innstilling og relevant erfaring men mangler formell utdannelse er vi interessert i en prat med deg. Samtidig må du ha ferdighetene til å effektivt lede prosjektene du har ansvar for på en trygg og god måte. Kandidater med tidligere erfaring fra oppdrettsanlegg eller utstyrsleveranser til oppdrettsanlegg vil bli foretrukket. 

Personlige egenskaper som skaper gode prestasjoner i stillingen: 

Handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Gjør inntrykk; overbeviser andre og får gjennomslag for ideer og planer. Etterlever organisasjonens regler og prosedyrer. Utfører planer med engasjement og utholdenhet. Oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Er metodisk og systematisk i sin tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, presenterer på en effektiv måte. Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon. Støtter andre for å nå teamets mål

Vilkår: 

LiftUP tilbyr konkurransedyktige betingelser på lønn, forsikring, pensjon og andre goder gjeldende alle ansatte. Som del av Framo AS kan LiftUP på sikt tilby spennende karrieremuligheter innen konsernet både i Norge og utlandet. Vi kan også garantere spennende og varierte arbeidsoppgaver, et trivelig arbeidsmiljø der vi alle stiller opp for hverandre. Dine vilkår hos oss vil vi gjerne diskutere på senere tidspunkt dersom vi fra begge sider satser på hverandre. Er du interessert i stillingen? Da hører vi gjerne fra deg. Seafood People har på vegne av LiftUP påtatt seg oppdraget å rekruttere til denne spennende stillingen. Som rekrutteringsselskap jobber Seafood People etter DNV-sertifiserte standarder, og selskapet er opptatt av å ivareta deg som kandidat. Vi vil opplyse nærmere hva dette innebærer i senere dialog. Kontakt gjerne per Håkon Stenhaug for en uforpliktende prat på mobil 415 77 368.