Ledig stilling som Prosjekt og utviklingsingeniør i LiftUP!

Søknadsfrist: 14.06.2024

Send din søknad her

Søknadsfrist:

14. Juni 2024

Arbeidssted:

Fusa

Nettside:

www.liftup.no

Kontakt:

Per Håkon Stenhaug

Managing Director

phs@seafoodpeople.net

tlf: +47 41 57 73 68

Teknologi og grønne løsninger som skaper bærekraft: 

Sammen med oppdrettere og miljøorganisasjoner har vi i LiftUP utviklet nye og bærekraftige systemer som muliggjør transformering i havbruksnæringen. I vår innsats for å hjelpe både havbrukene og miljøet fokuserer vi på pumper spesielt beregnet for fiskeoppdrett og komplette systemer for behandling av slam. Helautomatisk håndtering av død fisk bidrar til økt sikkerhet for personalet men like viktig bedre vannkvalitet, friskere fisk, økt produksjon og redusert miljøpåvirkning både i oppdrettsanlegget og nærområdet. Framo LiftUP slam-system kan revolusjonere drift i fjordene og bidra til redusert negativt miljøavtrykk, kortere brakklegging, oppsamling av pellets og bedre forkontroll. I tillegg gir dette mulighet for å intensivere driften ved sette ut større smolt og forbedre utnyttelsen ved lokaliteten. Fremtidsrettet teknologi utviklet av våre ingeniører er slik sett en viktig nøkkel til bedre fiskehelse, sikrere drift, bærekraft og lønnsomhet for oppdretterne.

Vil du bidra til videre transformasjon i havbruksnæringen?

Vi som jobber i LiftUP er ett sammensveiset team som brenner for å transformere oppdrettsnæringen. Hos oss finner du blant annet svært kompetente ingeniører, fagspesialister og fagfolk innen produksjon og utvikling. Flere av oss har utdannelse og erfaring fra oppdrettsnæringen og alle uansett bakgrunn ønsker å gi sitt bidrag for at flere oppdrettere skal ta i bruk vår teknologi slik den er i dag, men også å utvikle flere og bedre løsninger i fremtiden. Derfor benytter vi nå anledningen til å forsterke teamet med enda en motivert Prosjekt og utviklingsingeniør med teknisk bakgrunn.

Kort om stillingen:

Prosjekt og utviklingsingeniør vil inngå i et etablert team med erfarne kolleger. Du vil arbeide interdisiplinært på tvers av ulike fagområder og være tilknyttet både pågående kundeleveranser og innovasjonsprosjekt med nyskapende løsninger. Vår erfaring er at best resultat oppnår vi gjennom å kombinere teamarbeid med stor grad av selvstendighet. 3D modeller tegner vi i systemet CREO, og vi jobber med snarlig implementering av ERP-systemet Microsoft Dynamics D365. Stillingen rapporterer til Teknisk sjef (Technical manager). Teamet består i tillegg av 3 prosjektingeniører og 2 prosjektledere. I fremtiden kanskje også deg?

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Prosjektering og design av dødfisk og slamsystemer
 • Utarbeide prosjektplaner og koordinere nødvendige ressurser 
 • Detaljkonstruksjoner 
 • Lage innkjøpspesifikasjoner
 • Delta i kundemøter ved behov
 • Oppfølging av prosjekter på teknisk nivå
 • Bistå i utviklingsarbeid

Noe reising til oppdragsgivers anlegg må påregnes, vi er opptatt av å være synlige på merdkanten og i direkte dialog med kunden.

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Utdannelse som ingeniør eller teknisk fagskole innen akvakultur, maskin, , subsea, automasjon, produksjon eller lignende.
 • Interesse og kompetanse for systemdesign
 • Praktisk erfaring
 • Erfaring med konstruksjon og 3Dmodellering i CREO eller tilsvarende programvare
 • Sertifikat klasse B
 • Norsk og engelsk språk.

Vi har et åpent sinn med tanke på din utdannelse og tidligere erfaring. Samtidig må du ha ferdighetene til å effektivt gjennomføre systemdesign, konstruere i gjeldende software og løse de oppgaver som står nevnt over. Kandidater med tidligere erfaring fra oppdrettsanlegg eller utstyrsleveranser til oppdrettsanlegg vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper som skaper gode prestasjoner i stillingen: 

Identifiserer og utnytter tekniske muligheter. Etterlever organisasjonens regler, prosedyrer og utfører planer med engasjement. Fokuserer på kvalitetsmessig gode resultater. Fortrekker en metodisk og systematisk tilnærming til oppgavene, planlegger fremover og gjør klare prioriteringer. Forstår raskt komplekse spørsmål og kommer opp med smarte og rasjonelle vurderinger. Demonstrerer ekspertise innen eget felt og deltar i kontinuerlig faglig utvikling der LiftUP vil bidra og tilrettelegge. Er klar over egne styrker og svakheter men søker muligheter for å lære mer. 

Vilkår: 

LiftUP tilbyr konkurransedyktige betingelser på lønn, forsikring, pensjon og andre goder gjeldende alle ansatte. Som del av Framo AS kan LiftUP på sikt tilby spennende karrieremuligheter innen konsernet både i Norge og utlandet. Vi kan også garantere spennende og varierte arbeidsoppgaver, et trivelig arbeidsmiljø der vi alle stiller opp for hverandre. Dine vilkår hos oss vil vi gjerne diskutere på senere tidspunkt dersom vi fra begge sider satser på hverandre. Er du interessert i stillingen? Da hører vi gjerne fra deg. Seafood People har på vegne av LiftUP påtatt seg oppdraget å rekruttere til denne spennende stillingen. Som rekrutteringsselskap jobber Seafood People etter DNV-sertifiserte standarder, og selskapet er opptatt av å ivareta deg som kandidat. Vi vil opplyse nærmere hva dette innebærer i senere dialog. Kontakt gjerne per Håkon Stenhaug for en uforpliktende prat på mobil 415 77 368.