Daglig Leder

Søknadsfrist: 22.02.2024

Send din søknad her

Søknadsfrist:

22. februar 2024

Arbeidssted:

Hardanger (Kvam), Alver eller Bergen, med mulighet til å pendle mellom lokalitetene.

Nettside:

https://akvasenter.no/

Kontakt:

Birgitte Sørheim

Styreleder i Hardanger Akvasenter AS

Tif: 90198860

Vi søker etter en utadvendt og initiativrik leder til drift av våre to visningssentre for lakseoppdrett i henholdsvis Hardanger og i Nordhordland. 

Som daglig leder vil du ha stor frihet til å utvikle selskapet videre, herunder etableringen av et nytt visningssenter sentralt i Nordhordland, nord for Bergen.

Du vil ha det strategiske og operative ansvaret for selskapets formål som er kunnskapsformidling om havbruksnæringen, i tett samarbeid med styret og administrasjonen i morselskapet, Lingalaks AS.

Du vil også ha ansvar for den pedagogiske og innholdsmessige utformingen av visningskonseptet og gjennomføre visninger til skoleklasser, turister og andre interessenter.

Vi ser etter deg som ønsker en aktiv hverdag, bestående av en kombinasjon av ledelse, formidling og prosjektutvikling. Det vil være en styrke om du har erfaring fra lederstilling i havbruksnæringen og at du brenner etter å formidle hvordan prosessene foregår fra rogn til matbordet. Du må kunne arbeide operativt og aktivt sikre den daglige driften av sentrene. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil bla. være:

 • Personalansvar for 4-6 ansatte (fast, deltid og vikarer).
 • Levere resultater i henhold til selskapets strategi og mål
 • Videreutvikle visningskonseptene våre i Hardanger og Nordhordland
 • Prosjektansvar for etableringen av nytt visningssenter i Knarvik
 • Sikre visninger som gir en relevant, faktuell og ærlig formidling av havbruksnæringen
 • Gjennomføre visninger alene og sammen med medarbeidere
 • Bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling
 • Markedsføring av sentrenes tilbud til relevante målgrupper
 • Innsalg til turoperatører og bedriftskunder
 • Budsjettering og sesongplanlegging
 • HMS og logistikkplanlegging
 • Samarbeid med sentrale administrative funksjoner i Lingalaks AS 
 • Sikre god forankring opp mot bedriftens styre
 • Sikre at visningskonsept og drift er i tråd med tildelingskriteriene for de to visningstillatelsene som Lingalaks AS innehar

Den optimale kandidaten bør ha:

 • Erfaring med utvikling og gjennomføring av selskapsstrategi, herunder målsetning, handlingsplaner og tiltak
 • Erfaring fra ledelse innen havbruk, eventuelt markedsføring eller formidling
 • Utadvendt, entusiastisk og initiativrik, og vant til å oppnå resultater både selvstendig og i team
 • Svært gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 • Minimums krav er flytende engelsk, men en fordel med flere fremmedspråk
 • Fleksibel i forhold til reisevirksomhet og arbeidstid
 • Relevant utdanning på master/bachelor/høyskolenivå
 • Erfaring med båtføring er en fordel, men vi tilbyr kursing for D5L sertifikat til kandidater som ikke har dette
 • Førerkort kl. B
 • Bosted i Hardanger, Alver eller Bergen, med mulighet til å pendle mellom lokalitetene

Om arbeidsgiveren

Hardanger Akvasenter AS og underavdeling Skjærgårdsfisk Visningssenter, driver med formidling om havbruk og akvakultur. Hardanger Akvasenter AS er et datterselskap av Lingalaks AS. Lingalaks har hovedkontor i Norheimsund.Formålet er å vise frem hvordan lakseoppdrett skjer i praksis, samt informere om hvordan næringen jobber med innovasjon, bærekraft og utvikling.Visningssentrene er knyttet opp mot visningstillatelser for oppdrett av laks som er tildelt morselskapet Lingalaks AS av Fiskeridirektoratet.Sentrene ligger i henholdsvis Hardanger og Nordhordland. I Hardanger har vi et visningsrom i tilknytning til Hardangerbadet i Øystese og en flåte med oppdrettsanlegg tilpasset visninger i Fyksesund.På Marøy i Alver Kommune har vi et visningssenter som er under endring, og det foreligger planer om etablering av et visningssenter på Knarvik Amfi og et nytt visningsrom på en ny oppdrettsflåte ved Manger som et ledd i å utvikle konseptet.