Faglig koordinator til veterinærdiagnostisk laboratorium

Søknadsfrist: 25.09.2023

Send din søknad her

Søknadsfrist:

25. september 2023

Arbeidssted:

DTU Lyngby Campus

Nettside:

https://www.aqua.dtu.dk/

Kontakt:

Sektionsleder Britt Bang Jensen, 

Tlf: 00 45 93 51 89 48, 

email: abrj@aqua.dtu.dk.

Sektion for fiske- og skaldyrssygdomme søger en dygtig og erfaren dyrlæge eller specialist med lyst til at arbejde med diagnostik og overvågning af sygdomme i akvakultur. Vores mission er målrettet at arbejde med overvågning og forbedring af helse og velfærd hos dyr i akvakultur, og vi søger en som vil indgå i vores team af forskere, dyrlæger og laboranter. Vi har samarbejde med laboratorier og akvakulturproducenter i ind- og udland, og vi ønsker en person som har lyst at arbejde med udvikling af akvakultur også i et internationalt perspektiv og med fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling.

Vi har højt fokus på faglighed og arbejder under akkreditering. Sektionen består pt af 9 laboranter og 13 akademiske medarbejdere.

Stillingen er knyttet til vores diagnostiske laboratorium med opretholdelse af vores funktion som nationalt og internationalt referencelaboratorium. Arbejdsopgaverne vil i nogen grad afhænge af kompetencer, og der vil være mulighed for videre uddannelse til eks auditør eller speciel patolog.

Som faglig koordinator vil du få en central rolle i driften og i opretholdelse af det veterinære beredskab på fiskesygdomme. Du vil få mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer indenfor implementering af analysemetoder, kvalitetssikring, sygdomsudredning, patologi, koordinering samt brede tværfaglige samarbejder. Der vil være mulighed for at indgå i forskningsprojekter og for publicering i videnskabelige og faglige tidsskrifter.

Diagnostik og sygdomsudredelse

Stillingen omfatter diagnostik, rådgivning, projektarbejde og udviklingsopgaver vedr. diagnostik af fiskesygdomme. Stillingen indebærer ansvar for det diagnostiske laboratorium, inklusiv den daglige koordinering af laboranter. Laboratoriet har flere molekylærbiologer og dyrlæger tilknyttet, hvoraf en arbejder særligt med diagnostik og kvalitetssikring.

Opgaverne indbefatter blandt andet:

 Koordinering af diagnostik af fiske- og krebsdyrsygdomme

 Udredning af sygdomskomplekser i akvakultur

 Overvågning for smitsomme sygdomme i akvakultur i Danmark

 Rådgivning af myndigheder og kunder

 Diagnostiske opgørelser til f.eks. myndigheder

 Optimering af laboratoriets arbejde og formåen med hensyn til kvalitet og effektivitet

 Være kvalitetschef for kvalitetssystemet i samarbejde med sektionens kvalitetsansvarlige.

 Deltagelse i forskningsprojekter omhandlende kontrol, diagnose, identifikation og karakterisering af fiskepatogener med speciel fokus på lovomfattede sygdomme i fisk

 Modtage, udføre og afrapportere præstationsprøvninger for meldepligtige fiskesygdomme

 Uddannelse og træning indenfor fagområdet

Vores forventninger til dig

Vi søger en person med veterinær eller lignede uddannelse inden for medicin/biologi/naturvidenskab med kendskab til sygdomme, sygdomsudvikling og diagnostik hos dyr.

Vi søger en person med følgende kompetencer:

 Lyst til at arbejde med helse og velfærd hos dyr i akvakultur

 Opsøgende, udadvendt og problemløsningsorienteret

 Evne til at samarbejde i grupper, men også til at arbejde selvstændigt med opgaver

 Serviceminded og har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk

 Lyst til at arbejde med mange forskelligartede opgaver, både praktiske og administrative

Du skal kunne identificere dig med sektionens mission om at arbejde målrettet med forbedret

overvågning og helse og velfærd hos dyr i akvakultur i et bæredygtigt perspektiv.

Følgende kvalifikationer vil tillige være en fordel:

 Kompetence indenfor patologi, histopatologi og/eller virologi

 Erfaring med diagnostisk arbejde (for eksempel cellekulturer, ELISA og PCR)

 Kendskab til sygdomme i akvakultur

 Kendskab til regneark og databaser f.eks. journalsystemer i LIMS

 Kendskab til arbejde med kvalitetssikring og akkreditering inden for ISO systemet

 Erfaring med personaleledelse

 Godkendt forsøgsdyrskursus

Der vil blive lagt vægt på personlige egenskaber ved ansættelse.

Hvad tilbyder vi dig

I sektionen bliver du del af et team som brænder for arbejdet med at overvåge og forbedre helse og elfærd hos dyr i akvakultur. Du får rig mulighed for at arbejde selvstændigt med udvikling af  og kvalitetssikring. Afhængig af interesser, vil du kunne indgå i forskningsprojekter og i opsætning og håndtering af eksperimenter i vores akvariefaciliteter. Du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø med mange spændende opgaver, og dygtige kolleger. Vi sætter faglighed højt, og er samtidig et inkluderende arbejdsmiljø med stor diversitet i nationaliteter og uddannelse. Der vil være mulighed for efteruddannelse, feks som special patolog, auditør eller digital diagnostik. Du får en bred kontaktflade både internt i sektionen og udadtil nationalt og internationalt f.eks med Fødevarestyrelsen, danske og udenlandske dyrlæger samt andre laboratorier i ind- og udland.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Du ansættes som specialkonsulent.

Arbejdssted er DTU Lyngby Campus. Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. december 2023 eller snarest derefter.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din online ansøgning senest den 25. september 2023. Åbn linket "Ansøg nu", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Søg her: Faglig koordinator til veterinærdiagnostisk laboratorium

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Britt Bang Jensen, tlf: 93 51 89 48, email: abrj@aqua.dtu.dk.

Læs mere om sektion for Fiske- og Skaldyrssygdomme her: https://www.aqua.dtu.dk/om_dtu_aqua/organisation/faglige_sektioner/sektion-fiske-skaldyrsygdomme

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Om sektionen

Sektion for Fiske- og Skaldyrssygdomme yder forskningsbaseret rådgivning og er på forkant med udvikling af diagnostiske værktøjer og forebyggende tiltag af sygdomme hos fisk, toskallede bløddyr og krebsdyr. På sektionen arbejder vi med vært-patogen-interaktioner, sygdomsprofylakse og patogenkarakterisering. Endvidere er sektionen udpeget som EU's referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrsygdomme og som referencelaboratorium for fiskesygdommen viral hæmorragisk septikæmi (VHS) for Verdensorganisationen for Dyresundhed.

Om DTU Aqua

DTU Aqua – Institut for Akvatiske Ressourcer – arbejder for velfungerende have, åer og søer, hvor biodiversiteten kan trives. Vores forskning, rådgivning og uddannelse bidrager til at udvikle en bæredygtig blå bioøkonomi og robuste akvatiske økosystemer og til at reducere effekterne af klimaændringer. Vi har et stort nationalt og internationalt netværk og samarbejder med andre forskningsmiljøer, myndigheder, erhverv og NGO'er. Vi har state-of-the-art-forskningsfaciliteter og Danmarks største forskningsskib.

Instituttet har 350 medarbejdere, hvoraf en tredjedel er videnskabeligt personale. Mere end 30 nationaliteter er repræsenteret på instituttet, og vi arbejder for en ligelig kønsfordeling. Vi holder til i Lyngby, Hirtshals, Nykøbing Mors og Silkeborg og har faste aktiviteter i Grønland. 

Læs mere på aqua.dtu.dk

Teknologi for mennesker

DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den mission lever den dag i dag. DTU har 13.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.