Teamleder (teknisk avd.)

Søknadsfrist: 25.11.2023

Vil du jobbe i fremtidens næring? Liker du utfordringer, er opptatt av å levere kvalitet og er engasjert, handlekraftig, strukturert og tydelig? Da er du en god kandidat til en spennende stilling som teamleder (teknisk) på vårt postsmoltanlegg i Årdal, Hjelmeland kommune.

Årdal Aqua Logo

Send din søknad her

Søknadsfrist:

25. november 2023

Arbeidssted:

Årdal, Hjelmeland kommune

Nettside:

http://aardalaqua.no/

Kontakt:

Jone Sedberg

Teknisk leder

Tel: 98 26 81 49  

 Vi søker person med:

 • relevant mekanisk/teknisk utdannelse
 • bred teknisk erfaring kan evt. kompensere for manglende formell utdannelse
 • fordel med erfaring fra resirkuleringsanlegg/settefiskanlegg/fiskeoppdrett
 • beslutningsdyktig og evne til å raskt se løsninger
 • er strukturert og resultatorientert
 • godt humør og stå-på-vilje
 • evne til å arbeide i tverrfaglig team
 • gode lederegenskaper og kan motivere dine medarbeidere

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • daglig drift av teknisk avdeling: lede definert arbeid og oppgaver i felt
 • bistå i planlegging av drift på kort og lang sikt, utarbeide og formidle arbeidsplaner
 • sørge for at driften er effektiv, at ressurser disponeres fornuftig og at behovene ved avdelingen er dekt
 • ansvar for reparasjon og vedlikehold av bedriftens tekniske utstyr
 • utarbeidelse av nye og oppfølging eksisterende rutiner
 • avviksbehandling

Arbeidsted vil være i Årdal, Hjelmeland kommune.

Ønsket tiltredelse – senest 1. april 2024

 

Vi kan tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser og god kollektiv forsikrings-, pensjons- og bonusordning. Årdal Aqua AS har et uformelt miljø og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

For mer informasjon, kontakt teknisk leder Jone Sedberg på tlf.: 98 26 81 49. Nettstedet: http://aardalaqua.no/

Søknad med CV og relevante attester sendes kun på e-post, innen 25. november til post@aardalaqua.no

Vi ser frem til å få deg med på laget!

 

Om arbeidsgiveren

Årdal Aqua AS etableres for å bli en ledende produsent av landbasert postsmolt og matfisk av atlantisk laks. Årdal Aqua AS er eid av selskap som både kan havbruk og industribygging, og er kjent for å være langsiktige i sitt virke: Omfar AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vest Havbruk AS.Årdal Aqua AS er plassert i Årdal, Hjelmeland kommune og bygges med fremtidens resirkuleringsteknologi (RAS), og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass. Første byggetrinn er under utbygging og vil ha en produksjonskapasitet på 6000 tonn med "stor-smolt" for levering til sjø, hovedsakelig i Rogaland. Når anlegget er fullt utbygd, forventes det at produksjonen vil nå 15 000 tonn laks årlig.