Leder fisk og fôring

Søknadsfrist: 25.11.2023

Årdal Aqua Logo

Send din søknad her

Søknadsfrist:

25. november 2023

Arbeidssted:

Årdal, Hjelmeland kommune

Nettside:

http://aardalaqua.no/

Kontakt:

Gryta Krasikoviene

HR og administrasjonskoordinator

Tel: 92 52 57 32 

Vil du jobbe i fremtidens næring? Liker du utfordringer, er opptatt av å levere kvalitet og er engasjert, handlekraftig, strukturert og tydelig? Da er du en god kandidat til en spennende stilling som leder fisk og fôring på vårt postsmoltanlegg i Årdal, Hjelmeland kommune.

Vi søker person med:

 • Fagbrev eller erfaring fra akvakultur, eller annen relevant utdanning/erfaring
 • Erfaring fra resirkuleringsanlegg/settefiskanlegg/fiskeoppdrett
 • Er løsningsorientert – ser muligheter i stedet for begrensing
 • Stå-på-vilje og godt humør
 • Er strukturert og resultatorientert
 • Evne til å arbeide i tverrfaglig team
 • Evne til å håndtere ansvar og arbeide selvstendig
 • gode lederegenskaper og kan motivere dine medarbeidere

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å sikre kontinuerlig og effektiv produksjon av smolt
 • Bistå i planlegging av drift på kort og lang sikt, utarbeide og formidle arbeidsplaner
 • Sørge for at driften er effektiv, at ressurser disponeres fornuftig og at behovene ved avdelingen dekkes
 • Utarbeidelse av nye og oppfølging eksisterende rutiner
 • Rapportering i produksjons- og kontrollsystemer
 • Veilede driftsteknikere biologi, kvalitetssikre arbeid og ta avgjørelser
 • Avviksbehandling
 • Personalansvar i sin avdeling
 • Deltakelse i kontinuerlig videreutvikling av anlegget

Arbeidsted vil være i Årdal, Hjelmeland kommune.

Ønsket tiltredelse – 1. april 2024

Vi kan tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser og god kollektiv forsikrings-, pensjons- og bonusordning. Årdal Aqua AS har et uformelt miljø og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

For mer informasjon, kontakt Gryta Krasikoviene på tlf.: 92 52 57 32. Nettstedet: http://aardalaqua.no/

Søknad med CV og relevante attester sendes kun på e-post, innen 25. november til post@aardalaqua.no

Om arbeidsgiveren

Årdal Aqua AS etableres for å bli en ledende produsent av landbasert postsmolt og matfisk av atlantisk laks. Årdal Aqua AS er eid av selskap som både kan havbruk og industribygging, og er kjent for å være langsiktige i sitt virke: Omfar AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vest Havbruk AS. Årdal Aqua AS er plassert i Årdal, Hjelmeland kommune og bygges med fremtidens resirkuleringsteknologi (RAS), og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass. Første byggetrinn er under utbygging og vil ha en produksjonskapasitet på 6000 tonn med "stor-smolt" for levering til sjø, hovedsakelig i Rogaland. Når anlegget er fullt utbygd, forventes det at produksjonen vil nå 15 000 tonn laks årlig.