Teknisk medarbeider

Søknadsfrist: snarest

Send din søknad her

Søknadsfrist:

Snarest

Arbeidssted:

Rjukan

Nettside:

https://himaseafood.com/

Kontakt:

Torbjørg Thim

HR Manager

Telefon 907 30 917

Vil du være en del av fremtidens bærekraftige matproduksjon?

På Rjukan i Telemark etablerer Hima verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret basert på teknologi som resirkulerer rent fjellvann.

På vårt topp moderne ferskvanns RAS for ørret, som er under oppføring, har vi behov teknisk medarbeider. Stillingen vil være involvert i daglig vedlikehold og service av utstyr, planlegging, reparasjoner, utskifting, bestilling av deler, lagerstyring og innkjøp av deler.

Hovedansvarsområder

 • Utføre løpende og strukturert vedlikehold i henhold til standard prosedyrer ved anlegget
 • Lage detaljerte rapporter med hensyn til service og vedlikehold av teknisk utstyr
 • Samarbeide med eksterne leverandører for oppfølging av serviceavtaler
 • Etablere ytelses basert utstyrsplan i forbindelse med vedlikehold i samarbeid med Teknisk Leder.
 • Bistå i de ulike avdelingene på anlegget etter behov

Erfaring og relevant kompetanse:

 • Elektro eller mekanisk utdannelse er å foretrekke
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring innenfor prosessindustri eller tilsvarende
 • Erfaring fra offshore olje- og gassindustri, produksjon eller boreteknisk
 • Erfaring fra RAS eller lignende type operasjoner (f.eks. renseanlegg), inkl. arbeidspraksis med pumper, kjølere, oksygeneringssystemer, biofiltre, ozon og tilhørende overvåkingsutstyr, er en fordel
 • Evnen til å arbeide både individuelt og i team etter behov
 • Evnen til å vurdere og implementere vedlikeholdsplan etter behov i den enkelte avdeling
 • God kjennskap til norske lover, offentlige direktiver, reguleringer og tillatelser innenfor ansvarsområdet

Personlige egenskaper:

 • Gjennomføring. Må evne å følge gitte arbeids prosedyrer og kunne identifisere muligheter for optimalisering
 • Analytisk. Må fremstå analytisk med evne til problemløsning, samt kunne arbeide faktabasert med god prosessforståelse.
 • Struktur. Må være strukturert og målrettet med evne til å arbeide fokusert og systematisk med tidsfrister
 • Initiativ. Må være initiativrik og proaktiv, se muligheter, ta initiativ og igangsette målrettede aktiviteter og tiltak
 • Språk. Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • IT Gode datakunnskaper er nødvendig

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglige og sosiale arrangementer

Om arbeidsgiveren

Etterspørselen etter mat vil øke betydelig i løpet av de kommende tiårene. Verdens befolkning vokser, og millioner av mennesker beveger seg fra fattigdom til middelklasse. Samtidig ødelegger klimaendringene avlinger, kunstgjødsel og sprøytemidler utarmer matjorda og forurenser vannkilder, og overfiske truer havets økosystemer.Fremtidens matproduksjon må derfor finne bærekraftige løsninger som ikke misbruker ressurser som allerede er under press.Med Hima Seafoods Rjukans unike beliggenhet og bruk av moderne RAS-teknologi (Recycling Aquaculture System), er vi en del av den løsningen. Hima Seafood Rjukan vil produsere næringsrik og bærekraftig mat av høy kvalitet samtidig som vi bidrar til lavere utslipp og mindre forbruk av naturressurser. Ikke bare lokalt, men også globalt.