Spennende lederstilling med store utviklingsmuligheter!

Søknadsfrist:23.02.2024

Send din søknad her

Søknadsfrist:

23.februar 2024

Arbeidssted:

Rjukan

Nettside:

www.himaseafood.com

Kontakt:

Lene Faye Jordan-Johannessen Partner - People and Executive Search

lene@seafoodpeople.net

+4798251633

Per Håkon Stenhaug

Managing Director

phs@seafoodpeople.net

+4741577368

Jørgen Aase Bjørsvik

Senior Advisor

jab@seafoodpeople.net

+4790027414

Oppdrettsnæringens mest spennende arbeidsplass?

Vurder selv, men det mener vi når vi nå bygger verdens største og mest moderne fiskeoppdrettsanlegg for ørret på land. HIMA Seafood Rjukan vil årlig produsere 10 000 tonn levende fisk, av dette vil vi få 7900 tonn sløyet fisk og 4500 tonn gjødsel. Ikke bare vil du jobbe i ett topp moderne og fremtidsrettet oppdrettsanlegg for ørret, men du vil sammen med kolleger gi et viktig bidrag til å endre verden til det bedre med en mer bærekraftig matvareproduksjon.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Slakterisjefen vil i startfasen være prosjektleder for etablering av slakteriet med stor påvirkning på praktisk tilrettelegging, valg av teknologiske løsninger og rekrutering av personell. Når anlegget er i operasjonell drift vil ansvar og oppgaver være som følger:

 • Operativ drift av slakteriet (produksjons oppfølging og rapportering).
 • Ansvar for levende fisk i dens siste fase før slakting.
 • Sørge for at Himas krav til produksjon og kvalitet blir formidlet og overholdt på slakteriet.
 • Overholde myndighetskrav inkludert biosikkerhet og HACCP.
 • Overordnet ansvar for HMS for purge og slakteri.
 • Personalansvar inkludert rekruttering og kompetanseutvikling.
 • Bemanningsplaner for sesongvariasjoner.
 • Budsjett, planlegging og oppfølging.
 • Produksjonsplanlegging i samspill med produksjonssjef og salg.
 • Implementering og oppfølging av sertifiseringer og revisjoner.
 • Avviksbehandling og oppfølging.

Aktuelle kvalifikasjoner: 

Det legges stor vekt på praktisk erfaring fra slakterivirksomhet for fisk, og vi forutsetter at rett person har tilstrekkelig kompetanse til å ta et fullstendig fagansvar fra første dag. Formell utdannelse innen næringsmiddelindustri vil være en fordel, men erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdannelse. Tidligere erfaring med salg eller installasjon av utstyr til fiskeslakteri kan også være en passende bakgrunn. For å lykkes i stillingen mener vi at det er viktig at du har øye for detaljer, har oversikt over arbeidsprosesser og mestrer teknologi og utsyr vi benytter i slakteriet. Du vurderer fakta kritisk, identifiserer grunnleggende årsaker og finner praktiske løsninger. Som leder viser du oppriktighet, ærlighet og åpenhet i samhandling med andre. Du tenker klart, reagerer rolig og beholder fokus i møte med utfordrende situasjoner. Du er opptatt av å utvikle dine medarbeidere og skape trivsel i teamet. 

Hima tilbyr rett kandidat: 

 • En spennende og utfordrende lederstilling med mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Faglige og sosiale arrangementer.

Hima er et offensivt selskap. Vi vil bygge en uformell kultur som skal kjennetegnes av personer som vil noe, med stor interesse for sitt fag og sine oppgaver, samt et sterkt ønske om å utvikle seg videre. Vi etablerer nå på Rjukan i Telemark, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret basert på teknologi som resirkulerer rent fjellvann.

Har du spørsmål om Hima, stillingen eller rekrutteringsprosessen hører vi gjerne fra deg. Hima er opptatt av rettferdig rekruttering og følger i denne prosessen regler og etiske normer definert gjennom DNV. Din anonymitet som kandidat ivaretas og dokumenter lagres i henhold til gjeldende GDPR regler. Seafood People er ansvarlig for gjennomføring av rekrutteringsarbeidet. Henvendelse og søknad rettes til Seafood People.