Produksjonsleder Matfisk

Søknadsfrist: snarest

Send din søknad her

Søknadsfrist:

Snarest

Arbeidssted:

Rjukan

Nettside:

https://himaseafood.com/

Kontakt:

Torbjørg Thim

HR Manager

Telefon 907 30 917

Vil du være en del av fremtidens bærekraftige matproduksjon?

Produksjonsleder Matfisk er ansvarlig for å lede og følge opp den daglige driften i avdelingen for matfiskproduksjon (grow-out).

Dette inkluderer planlegging og tilsyn med driften i de ulike delene av matfiskproduksjonen inkludert avdelingens RAS-systemer, slaktetanker og renseanlegget, samt koordinering av fiskeforflytning.

Produksjonsleder Matfisk vil samarbeide tett med Teknisk Leder i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av avdelingens produksjonsutstyr. Rollen vil også ha personalansvar for ansatte i avdelingen.

Ansvarsområder:

 • Drift, utvikling og optimalisering av produksjonen i avdelingen i tråd med eksterne og interne krav, Himas verdier og prinsipper for beste praksis.
 • Etablere og forvalte mål i henhold til budsjett og KPI-er for produksjon, samt kvalitet, bærekraft og HMS innenfor ansvarsområdet.
 • Overvåking og justering av produksjonsprosesser for å optimalisere overlevelse og vekst i avdelingen
 • Sikre at alle biologiske og teknologiske aspekter ved den daglige driften overholdes og oppfyller forventningene til drift og ytelse.
 • Ivareta krav til god fiskehelse
 • Sikre overholdelse av alle relevante forskrifter og retningslinjer, inkludert gjeldende HMS-standarder

Faglige kvalifikasjoner

 • En sterk forståelse av fiskebiologi og teknikker knyttet til matfiskproduksjon, samt erfaring med å lede og utvikle team samt koordinere produksjonsaktiviteter.
 • 5 års relevant praktisk arbeidserfaring med å lede salmonidbasert klekkeri- og smoltanlegg og tilhørende driftssystemer, fortrinnsvis i RAS
 • Utdannelse innenfor akvakultur og/eller marinbiologi. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Personlige kvalifikasjoner

 • Lederskap. Må evne å være en effektiv leder som bygger team og evner å identifisere teamets behov for opplæring og utvikling.
 • Kommunikasjon. Må ha gode kommunikasjons- og rapporteringsevner
 • Lagspiller. Mens rollen vil kreve selvstendig arbeid, er evnen til å identifisere og respondere på teamets behov for ekstra støtte avgjørende.
 • Dynamisk. Må evne å være fleksibel og smidig da hver dag vil være ulik og oppgavene som må løses vil variere
 • Multi-tasker. Må evne å prioritere og bytte mellom flere ulike oppgaver etter behov. I tillegg er det viktig å lede teamet gjennom drift av prosessene på anlegget.
 • Selvgående. Må evne å motivere seg selv for å kunne identifisere utfordringer, og ta initiativ til å løse oppgaver uten ekstern styring.
 • Løsningsorientert. Må evne å opptre løsningsorientert innenfor det som er forsvarlig, og innenfor gjeldende regelverk, for å komme opp med effektive løsninger når et problem oppstår.
 • Lidenskap. Tro på at det vi gjør og ha omsorg for fisken og dens livskvalitet.
 • Språk. Flytende norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • IT. God datakompetanse og interesse for digitalisering er nødvendig

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglige og sosiale arrangementer

Om arbeidsgiveren

Etterspørselen etter mat vil øke betydelig i løpet av de kommende tiårene. Verdens befolkning vokser, og millioner av mennesker beveger seg fra fattigdom til middelklasse. Samtidig ødelegger klimaendringene avlinger, kunstgjødsel og sprøytemidler utarmer matjorda og forurenser vannkilder, og overfiske truer havets økosystemer.Fremtidens matproduksjon må derfor finne bærekraftige løsninger som ikke misbruker ressurser som allerede er under press.Med Hima Seafoods Rjukans unike beliggenhet og bruk av moderne RAS-teknologi (Recycling Aquaculture System), er vi en del av den løsningen. Hima Seafood Rjukan vil produsere næringsrik og bærekraftig mat av høy kvalitet samtidig som vi bidrar til lavere utslipp og mindre forbruk av naturressurser. Ikke bare lokalt, men også globalt.