Teknisk leder og tekniker

Søknadsfrist:10.03.2024

Send din søknad her

Søknadsfrist:

10.mars 2024

Arbeidssted:

Gildeskål

Nettside:

www.saltenaqua.no/

Kontakt:

Rune Helgesen:

Teknisk leder

tlf: 97077189

Roy-Tore Rikardsen:

Daglig leder

tlf :95229540

Vi søker en engasjert og erfaren Teknisk Leder til å ta ansvar for den daglige driften og vedlikeholdet av vårt produksjonsutstyr, maskinpark og bygningsmasse. Som Teknisk Leder vil du ha en sentral rolle i fabrikken og være en nøkkelperson i å sikre høy driftstilgjengelighet og videreutvikle vår produksjonsenhet for å møte fremtidens krav innen næringsmiddelindustrien.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Optimal driftstilgjengelighet:

 • Sikre optimal drift av maskinparken i fabrikken.
 • Lede vedlikeholdsteamet for å sikre effektive vedlikeholdsprosesser.

Teknisk ledelse og koordinering:Teamutvikling og sertifisering:

 • Lede og koordinere tekniske forbedringer i fabrikken.
 • Opprettholde god kontakt med leverandører for å sikre effektiv leveranse.
 • Ansvar for å utvikle og lede et sterkt teknisk team.
 • Delta aktivt i kvalitetsarbeid og sertifiseringer.

Sikkerhet og overholdelse av regler:

 • Aktiv deltakelse i brannstrategi og operativt industrivern.
 • Påse etterlevelse av rutiner og prosedyrer knyttet til HMS og kvalitet.

Kontinuerlig forbedringsarbeid:

 • Delta aktivt i kvalitetsarbeidet og sertifiseringer for å opprettholde høye standarder i produksjonsprosessene.
 • Rapportering:
 • Regelmessig rapportering av teknisk status og fremdrift til ledelsen.

Tekniker

Som tekniker arbeider du sammen med teknisk leder(team) for å sikre optimal drift og vedlikehold av vår nye fabrikk. 

Automatisjon, kjøl/frys, teknisk drift av system/bygg og systematisk vedlikehold er alle sentrale arbeidsoppgaver.

Arbeidshverdagen som tekniker hos oss består i hovedsak av service, feilsøking, reparasjoner og vedlikehold.

Som tekniker har du muligheten til å jobbe skift i en 7/7 turnus.

Hva vi ser etter av kompetanse og kvalifikasjoner 

Teknisk leder : 

Du har relevant teknisk utdanning og erfaring innen drift og vedlikehold. Vi setter pris på om du har ledeerfaring fra lignende roller og er kjent med kvalitetssikringsprosesser og sertifiseringer. 

Det er en fordel med erfaring fra industri, gjerne innen produksjon av næringsmidler 

Vi har medarbeidere fra mange land og derfor er det viktig at du har gode norsk- og engelskkunnskaper. både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • God til å lede, motivere og utvikle medarbeidere
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å tenke langsiktig
 • Vilje til å utfordre eksisterende løsninger
 • Strukturert og systematisk

Tekniker

Du har fagbrev innen mekaniske fag, automasjon, elektro eller tilsvarende

Du må kunne jobbe selvstendig, ta initiativ og se gode løsninger, samtidig som du trives med å jobbe i team.

Du er strukturert, pålitelig og opptatt av sikkerhet.

Det er ikke et krav at du har bakgrunn fra produksjon av sjømat, men det forventes stor interesse for å lære faget.

Det kreves at du har plettfri vandel, da en vandelsattest fra Politet og godkjent bakgrunnssjekk hos Luftfarstilsynet er en forutsetning for ansettelse

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb og ordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø
 • Muligheten til å jobbe skift/turnusordning.
 • Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter i et spennende konsern
 • Vi har bolig til deg uansett om du kommer alene eller har med familie
 • Vi tar med glede i mot familier og eventuelt hjelper til med å finne jobb til ektefelle/samboer

Ønsker du mer informasjon om stillingene, kan du henvende deg til: Teknisk leder Rune Helgesen, tlf 97077189, eller Daglig leder Roy-Tore Rikardsen, tlf 95229540