Teknisk ingeniør innen havbruk

Søknadsfrist:23.03.2024

Send din søknad her

Søknadsfrist:

23.Februar 2024

Arbeidssted:

Bodø, Rørvik eller Alta

Nettside:

https://aquastructures.no

Kontakt:

Leder virksomhetsområde Ingeniør

Ole Kristian Flønes

Tlf: 73 18 17 47

Daglig leder:

Marit Opheim

Tlf: 73 18 17 47

Pga økende arbeidsmengde og satsing inn mot nye markeder og områder, søker vi etter ingeniører, både erfarne og nyutdannede. Vi satser langsiktig og søker også dere som er i utdannelse nå.

 Aquastructures utfører beregnings- og analyseoppdrag innen ulike markeder, med fokus på flytende og faste konstruksjoner til havs. Aquastructures er akkreditert for å levere forankringsanalyser og lokalitetsklassifiseringer iht. NS9415 og NYTEK23 for havbruksindustrien. Vi bidrar også inn mot sertifisering og godkjenning av både anlegg og produkter, både med inspeksjon og gjennomgang av grunnlagsdokumentasjon.

 Vi utfører beregninger både for oppdrettskunder og produsenter og er en viktig bidragsyter for en sikker og kostnadseffektiv utforming på anlegg og komponenter. Analyser vil kunne være styrkeanalyser, stabilitetsberegninger, bølgeberegninger o.l. Vurdering, evaluering og verifisering i en utviklingsfase av nye konsepter utgjør en stor del av vårt arbeid. Vi utfører arbeidet først og fremst i det egenutviklede analyseprogrammet Aquasim. Videreutvikling, testing, kursing og support på AquaSim vil være en del av ingeniørhverdagen, da dette arbeidet foregår i tett samarbeid med vår Softwareavdelingen.

 Som teknisk ingeniør hos oss vil du ha frihet under ansvar og store muligheter til å forme egen arbeidshverdag. Det er kort vei fra idé til beslutning, og du vil kunne være med på å styre egen utvikling i selskapet basert på dine styrker.

Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Høyere utdannelse B.Sc/M.Sc fortrinnsvis relatert til marin og oppdrett

- Kjennskap til styrkeberegninger og beregningssoftware 

 Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker: 

- Praktisk og teoretisk innsikt

- God formidlingsevne skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

- At man er selvstendig, systematisk, strukturert og løsningsorientert

- Kunde- og markedsorientert

- Gode sosiale egenskaper

- Serviceinnstilling

 Vi tilbyr:

- Konkurransedyktige vilkår

- En spennende arbeidshverdag i et selskap i utvikling

- Varierte arbeidsoppgaver

- Fleksibel arbeidstid

- Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer

- Etablerte personalordninger

- Gode utviklingsmuligheter

Arbeidssted: Rørvik, Bodø eller Alta.

Om arbeidsgiveren

Aquastructures ble etablert i 2002, og har vært en viktig bidragsyter i den utviklingen som Norsk og internasjonal havbruksbransje har hatt de siste årene. Vi jobber med de største oppdretterne, utstyrsprodusentene og serviceleverandørene innen både sjø- og landbasert oppdrett for å sikre bransjens tekniske komponenter, og nå ønsker vi også å tilby våre tjenester til flere andre bransjer.Som en ledende aktør mot havbruksindustrien bidrar vi i dag inn mot så vel konvensjonelle som ikke-konvensjonelle produkter og konstruksjoner. Vi er stolte av å ha bidratt på de fleste av utviklingskonsesjonene som nå er ferdigstilt, både under bygging og i planleggingsfasen av disse. Vi har også vært aktivt inn i utarbeidelse og revisjon av NS9415 gjennom det siste tiåret.AquaSim er vår merkevare som vi benytter til beregninger på strukturer og komponenter på vann og på land. Programvaren er uovertruffen når det gjelder å kombinere naturkrefter som vind, strøm og bølger med lastpåvirkning på konstruksjoner i sjø og på vann. Videreutvikling og forbedring av AquaSim er en del av hverdagen, og vi arbeider mot et mål om å alltid være i forkant av utviklingen på dette feltet.Selskapet arbeider under visjonen "Safety Through Technology", der vi arbeider mot å kunne bidra til større sikkerhet gjennom høy teknisk kompetanse for våre kunder, om dette er innenfor oppdrettsnæring eller andre næringer.Vårt hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø og Alta.