Prosjektleder visningssenter

Søknadsfrist: 29.09.2023

Send din søknad her

Søknadsfrist:

29. september 2023

Arbeidssted:

Kirkenes

Nettside:

https://www.leroyseafood.com/

Kontakt:

Regionleder Jan-Børre Johansen 

Mail: jan@leroyaurora.no

Mob: 913 52 553

Vil du ha jobben med å etablere visningssenter i fremtidens næring?Lerøy Aurora AS skal etablere Norges østligste visningssenter for akvakultur i Kirkenes.

Et visningssenter for havbruk har til formål å opplyse om norsk havbruksnæring og skal være et ansikt utad for havbruksnæringen og Lerøy Aurora. Visninger hos oss består av et besøkssenter i Kirkenes, båtturer med besøk av havbruksanlegg på sjø samt mobile visninger ute i regionen. Målgruppe for visninger er lokalbefolkning, turister, bedrifter, kunder, media, skoler og barnehager. 

Til denne etableringen søker vi nå prosjektleder til oppbygging og etablering av vårt Barents Salmon Centre.Det er naturlig at man etter etableringsperioden vil kunne gå over i stilling som avdelingsleder Barents Salmon Centre. Dette vil drøftes og avklares i tilsettingsprosessen. Avdelingsleder vil få ansvar for å rekruttere og lede øvrige ansatte ved det etablerte senteret.

Hovedoppgaver:

 • Lokalisering av senter
 • Lede, organisere og kontrollere etableringen i henhold til mål og budsjett
 • Rapportere om fremdrift etter en etablert tidslinje
 • Systematisk oppfølging av ulike delmål sammen med ett internt prosjektteam bestående av innkjøpsavdeling, serviceavdeling, lokale driftsledere, IKT og øvrige støttefunksjoner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen fiskeri, akvakultur, økonomi eller reiseliv vil være en særskilt fordel
 • Erfaring fra havbruksbransjen, reiseliv eller annen relevant erfaring vil vektlegges
 • Erfaring fra byggeledelse og prosjektledelse vil vektlegges

Egenskaper:

 • Særdeles engasjert og dedikert
 • Fokusert på måloppnåelse og gjennomføringsevne
 • Selvstendig, strukturert, ansvarlig og løsningsorientert
 • Gode engelsk kunnskaper muntlig og skriftlig, annet språk en fordel
 • Gode basis kunnskaper om og interesse for norsk havbruksnæring
 • Utadvendt og evnen til god kommunikasjon/informasjon/formidling
 • Erfaring med båt/sjø en fordel

Verdier:

Som prosjektleder vil det være behov for å fremstå som svært strukturert, nå mål og ha stor gjennomføringsevne. Som avdelingsleder visningssenter må du kunne fremstå som en god rollemodell ved å opptre skikkelig, nå mål og skape resultater. Dette gjør du blant annet ved at du kjenner deg igjen i disse verdiene:

 • Åpen
 • Ærlig
 • Ansvarlig
 • Skapende

Vi tilbyr et arbeidsmiljø med fokus på god opplæring, sikkerhet, faglig utfordring og personlig utvikling. konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Nærmere informasjon om stilingen og elektronisk registrering av cv og søknad finner du på www.leroy.no. Ytterligere spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder øst Jan Børre Johansen tlf: 913 52 553 mail: jan@leroyaurora.noAlle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.

Om arbeidsgiver

Lerøy Aurora AS er et helintegrert selskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark. Selskapet er selvforsynt med smolt fra RAS-anlegget vårt i Laksefjord, og vi produserer rognkjeks på Rubbestad. Lerøy Aurora driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon på Skjervøy, og er en del av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2022 en omsetning på 26,6 milliarder kroner og har 6000 ansatte. 

www.leroyseafood.com