Produksjonssjef Ferskvann/Production Manager Freswater

Søknadsfrist: 31.05.2024

Send din søknad her

Søknadsfrist:

31.mai 2024

Arbeidssted:

Mowi Nord

Nettside:

mowi.com/no

Kontakt:

Ørjan Tveiten

Regionsdirektør

Tlf: 905 53 008.

Vår ambisjon er å produsere kvalitetssmolt med den beste fiskehelsen i et miljø der fiskevelferd står veldig høyt. For å oppnå våre ambisjoner og fortsatt lede den blå revolusjonen trenger vi ambisiøse ansatte med lidenskap for bærekraftige utviklingsmuligheter for vårt smolt.

Til vår ferskvannsavdeling søker vi ny produksjonssjef som kan fortsette vårt utviklingsarbeid innen effektiv og bærekraftig produksjon av smolt til våre sjøanlegg i Mowi Nord. Produksjonssjef ferskvann har totalansvaret for en balansert tilførsel av kvalitets-smolt til regionens 78 matfiskkonsesjoner. Smoltproduksjon gjøres på 6 settefiskanlegg fordelt fra Bessaker i sør til Sandøra i Nord. Stillingen har en sentral rolle i regionens arbeid med produksjonsplanlegging, fra rogn til ferdig produkt. Mowi Nord har virksomhet langs Norges vakreste kystlinje og produserer Atlantisk laks i fra PO7 til PO12.

Viktigste ansvarsområder er:

 • utarbeide mål, strategi og handlingsplaner, og gjennomføre disse
 • organisasjonsutvikling
 • resultatansvar, økonomisk og biologisk, for smoltproduksjonen i regionen
 • overordnet personalansvar med ansvar for HMS og medarbeiderutvikling
 • videreutvikling og optimalisering av våre gjennomstrømnings - og RAS anlegg
 • prosjekteier av utbyggingsprosjekter i avdelingen

Følgende kriterier vil vektlegges i prosessen:

 • relevant ledererfaring
 • utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå
 • erfaring fra implementering av strategier og utvikling av handlingsplaner
 • evne til å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere
 • god skriftlig og muntlig norsk og engelsk

Mowi kan tilby:

 • konkurransedyktige betingelser med arbeidsplass langs Norges vakreste kystlinje
 • kollektiv forsikrings- og pensjonsordning
 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • uformelt og dynamisk arbeidsmiljø
 • arbeid i et sterkt faglig miljø med internasjonal kontakt

Stillingen rapporterer til Regionsdirektør og er en del av ledergruppen i regionen. Arbeidssted vil være i regionen og det må påregnes en del reisevirksomhet.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av Regionsdirektør Ørjan Tveiten mob 905 53 008.