Innovativ og løsningsorientert Driftsleder

Søknadsfrist:23.02.2024

Send din søknad her

Søknadsfrist:

23 februar 2024

Arbeidssted:

Meløy

Kontakt:

daglig leder :

Tor-Arne Gransjøen mobil 90013956

Vi søker etter deg som ønsker å være med på å legge premissene for hvordan anlegget skal driftes. Her får du en unik mulighet til å bidra i oppbygging av anlegget og sette sammen et team som har felles mål om å levere den beste smolten i bransjen.

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Lede daglig drift av anlegget i henhold til de mål og planer som er vedtatt
 • Lede, motivere og utvikle ansatte
 • Sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i henhold til lovverk, kundekrav, interne prosedyrer og selskapets kvalitet- og HMS-system
 • Personalansvar for driftsoperatører
 • Budsjettansvar for avdelingen
 • Ansvar for prosedyrer, avvik og forbedringsforslag som ligger til rollen
 • Driftsleder deltar i selskapets produksjonsgruppe

Vi kan tilby: 

 • Spennende oppgaver i en fremtidsrettet næring og et selskap i vekst
 • Gode muligheter til å påvirke premissene for drift av anlegget
 • Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner 
 • Bonusordning
 • Meget god pensjons- og forsikringsordning inkl. helseforsikring 
 • Hjelp med å skaffe bolig

Kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra settefiskproduksjon av laks og RAS
 • Utdanning innenfor akvakultur, havbruk eller biologi
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med personal- og opplæringsansvar
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Evne til å organisere, prioritere og delegere
 • Gode holdninger til HMS
 • Initiativrik, ansvarsfull og resultatorientert
 • Evne til å motivere andre

Om arbeidsgiver:

Helgeland Smolt AS driver pr i dag yngel- og smoltproduksjon på 2 lokaliteter, hhv i Sundsfjord i Gildeskål Kommune og i Reppen i Rødøy Kommune. Samlet produseres det om lag 4000 tonn smolt av ulike størrelser, der det meste av produksjonen skjer ved bruk av RAS-teknologi. Selskapet står foran betydelige ekspansjonsplaner og i 2024 vil 49 medarbeidere omsette for ca 450 mill NOK. Vårt nye anlegg i Kilvik skal produsere inntil 10 millioner smolt med biomasse 6000 tonn. Anlegget er under oppføring og første rogninnlegg er planlagt Q1-2025. Bak Helgeland Smolt AS står solide oppdrettsaktører som Nova Sea AS, Lovundlaks AS, Selsøyvik Havbruk AS og Gildeskål Forsøksstasjon AS.