Logo Helgeland Smolt
Logo Helgeland Smolt

Allsidig og målrettet Vedlikeholdsleder

Søknadsfrit: 23.02.2024

Logo Helgeland Smolt

Send din søknad her

Søknadsfrist:

23.februar.2024

Arbeidssted:

Meløy

Nettside:

produksjonsleder:

Werner Storøy mobil 99602722

daglig leder:

Tor-Arne Gransjøen mobil 90013956

:

Vi søker etter deg som ønsker å være med på å legge premissene for hvordan anlegget skal driftes. Her får du en unik mulighet til å bidra i oppbygging av anlegget og sette sammen et team som har felles mål om å levere den beste smolten i bransjen.

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Lede planlegging og gjennomføring av forebyggende og korrektivt vedlikehold
 • Lede, motivere og utvikle ansatte
 • Sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i henhold til lovverk, kundekrav, interne prosedyrer og selskapets kvalitet- og HMS-system
 • Budsjettansvar for avdelingen
 • Ansvar for prosedyrer, avvik og forbedringsforslag som ligger til rollen
 • Fokus på utvikling og forbedring
 • Loggføring og dokumentasjon
 • Innkjøp av materiell til vedlikehold
 • Oppfølging av investeringsprosjekter

Vi kan tilby: 

 • Spennende oppgaver i en fremtidsrettet næring og et selskap i vekst
 • Gode muligheter til å påvirke premissene for drift av anlegget
 • Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner 
 • Meget god pensjons- og forsikringsordning inkl. helseforsikring 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning, god teknisk forståelse og oppdatert på moderne driftskonsept og teknologi 
 • Ønske om å være operativ og ha et øye for detaljer, samtidig som du evner å tenke helhetlig
 • Evner til å arbeide planmessig og systematisk
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring i bruk av ulike dataverktøy

Helgeland Smolt AS driver pr i dag yngel- og smoltproduksjon på 2 lokaliteter, hhv i Sundsfjord i Gildeskål Kommune og i Reppen i Rødøy Kommune. Samlet produseres det om lag 4000 tonn smolt av ulike størrelser, der det meste av produksjonen skjer ved bruk av RAS-teknologi. Selskapet står foran betydelige ekspansjonsplaner og i 2024 vil 49 medarbeidere omsette for ca 450 mill NOK. Vårt nye anlegg i Kilvik skal produsere inntil 10 millioner smolt med biomasse 6000 tonn. Anlegget er under oppføring og første rogninnlegg er planlagt Q1-2025. Bak Helgeland Smolt AS står solide oppdrettsaktører som Nova Sea AS, Lovundlaks AS, Selsøyvik Havbruk AS og Gildeskål Forsøksstasjon AS.