Senior Akvakultur teknolog / Kvalitet & Sertifiseringsleder Akvakultur

Søknadsfrist: 15.04.2023

Send din søknad her

Søknadsfrist:

15. april 2023

Arbeidssted:

Trondheim

Nettside:

https://www.morefish.no/

Kontakt:

Daglig Leder

Marita Spigseth

tlf 958 27 909, epost marita@morefish.no.

Prosjektledere innenfor fagfeltene: Senior Akvakultur teknolog og Kvalitet & Sertifiseringssleder Akvakultur

For å dekke etterspørselen ønsker vi å styrke teamet vårt innenfor landbasert oppdrett, og innenfor fagfeltet kvalitetsarbeid/sertifiseringsbistand på akvakulturanlegg. Vår oppdragsmengde øker nasjonalt og internasjonalt og vi har behov for flere ansatte.

Senior Akvakultur Teknolog:

For å hjelpe våre kunder må du ha god forståelse for sammenhengen mellom drift av anlegg, biologisk produksjon og kontroll på vannkvalitet, du må kunne bidra til å utarbeide anleggsdesign og spesifikasjoner, følge opp prosessen fra planlegging til ferdigstilling av anlegg, samt jobbe tett opp mot leverandører og entreprenører. Dette krever teknisk kompetanse, prosjektledererfaring og forståelse for biologi og praktisk drift av anlegg.

Kvalitet og Sertifiseringssleder Akvakultur:

For å hjelpe våre kunder må du ha god forståelse for drift av anlegg, kjennskap til biologiske og tekniske prosesser, god forståelse for viktigheten med å ha et velfungerende kvalitetssystem og gode internkontrollrutiner, samt god kunnskap om de ulike sertifiseringsprosesser som er tilgjengelig for akvakulturanlegg. Du må kunne lede prosessen med å oppfylle lovpålagte krav i kvalitetsarbeidet for våre kunder, samt kunne bistå våre kunder gjennom ulike sertifiseringer som for eksempel NS9416, Global GAP, ASC.

Vi søker personer som har:

 • Akvakulturteknisk og/eller biologisk bakgrunn
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid og sertifiseringer
 • Praktisk driftserfaring/ledelse fra landbasert oppdrett
 • Forståelse av de biologiske prosessene i landbaserte oppdrettsanlegg
 • God kjennskap til ulike typer tekniske løsninger i RAS og gjennomstrømningsanlegg.
 • Erfaring fra prosjekteringsprosessen av anleggsutforming/bygging.
 • Kan delta som foreleser på våre kurs
 • Praktisk erfaring fra oppdrettsnæringen er en forutsetning, og det vil være en stor styrke om du har god kompetanse innenfor flere av fagområdene. Reisevirksomhet i inn og utland må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen akvakulturteknologi, samt god forståelse for biologi
 • Høyere utdanning og erfaring fra kvalitetsarbeid, internkontroll og miljøsertifiseringer
 • «Hands-on» erfaring fra oppdrettsnæringen
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Godt nettverk i næringen
 • Nytenkende, selvstendig og selvgående, kombinert med å være god på teamjobbing.
 • Morefish kan tilby:

 • Interessante utfordringer med varierende arbeidsdager i et spennende innovasjonsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Gode kollegaer i et trivelig arbeidsmiljø hos oss i Trondheim, andre steder i landet kan også være aktuelt.

Søknad med CV sendes til post@morefish.no snarest og innen 15 april.

Om Morefish

Morefish er et rådgivningsselskap med hovedkontor på Blåbasen i Trondheim. Vi har siden oppstart i 2014 tilbudt tjenester mot et bærekraftig havbruk, med hovedvekt på landbaserte oppdrettsanlegg.

Vår visjon er å utvikle fremtidens akvakultur, gjennom tverrfaglig fokus på teknologisk og biologisk forståelse. Våre hovedaktiviteter i dag er innen prosjektering og oppfølging av landbaserte oppdrettsanlegg, og vi er stolt over å ha utviklet vår egen kursserie for opplæring og drift av RAS-anlegg.