Imenco Aqua søker selgere/rådgivere

Søknadsfrist:Snarest

Send din søknad her

Søknadsfrist:

Snarest

Arbeidssted:

Vi er fleksible på hvor våre selgere er plassert. Vi har flere lokasjoner i dag, og flere under planlegging. Det viktigste er nærheten til kundene.

Nettside:

imenco.no

Kontakt:

Anders Michael Bastholm

Vice President 

Tlf:97 61 58 57 

Even Bringsdal

Daglig leder Createview

Tlf: 91 61 62 66

Nøyaktige data og ny kunnskap sikrer våre kunders verdier

Smart teknologi for bærekraftig, sunn og lønnsom produksjon av fisk

Createview bruker kunstig intelligens (AI) til å optimalisere fiskevelferden i oppdrettsnæringen med markedets mest avanserte kamerateknologi fra Imenco Aqua.

Daglig sanntidsdata og innsikt i fiskevelferden og biomassen gjør oppdretteren i stand til å vurdere tilstanden i merdene uten forsinkelser eller unødig håndtering av fisken.

Våre automatiserte online-løsninger erstatter manuell telling av lakselus, og gir lakseprodusentene en enklere hverdag og bedre informasjon om fiskens helse og trivsel i produksjonsanleggene.

Imenco Aqua jobber målrettet for å levere smarte løsninger, teknologi, utstyr og service til oppdrettsnæringen. Selskapet er i sterk vekst og består nå av flere sammenslåtte virksomheter som har vært sentrale i markedet innen akvakultur helt siden 1985. Selskapet leverer produkter innenfor kamerateknologi, fôring, oksygenering, rensefiskskjul og sensorikk for vannkvalitet, lus, fiskevelferd og biomassemåling.

Imenco Aqua har et stort fokus rettet mot fiskevelferd, noe som gjenspeiler seg i våre teknologi- og produktutviklingsstrategier. For eksempel leverer vi fôringssystemer med svært nøyaktig og skånsom utdosering som bidrar til optimal vannkvalitet. Vi leverer effektiv og automatisk regulert oksygenering med optimal oksygentilsetning i vannet og sensorikk for vannparametre med alarmer ved feil nivå. Rensefiskskjul sikrer rensefiskens velferd.

Vår kamera baserte fiskevelferd-serie er nylig lansert i ny generasjon og måler sentrale fiskehelseparametre, luseforekomster samt fiskens vekst. 

Som et ledd i våre vekststrategier trenger vi flere selgere med kommersielt ansvar for to av våre største produktområder; fôringskamera og fiskevelferdskamera/sensorer.

Den riktige kandidaten vil bidra til å løfte produktområdene både ved hjelp av kundebesøk, promoteringstiltak samt ved å bidra med markedskunnskap og kunnskap om fiskens beste. Reisevirksomhet må påregnes både i Norge og i utland.

Riktig kandidat vil ha en sentral rolle i kjerneteamet og jobbe tett sammen med dedikerte kollegaer i et pulserende miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Sikrer resultatmål gjennom operativt salg/rådgivning
 • Salg og promotering av vår kamera baserte fiskevelferds måling sammen med AI software fra vårt søster selskap Createview
 • Reiseaktiviteter hos våre kunder i Norge og utland
 • Faglig rådgiver og sparringspartner for våre kunder
 • Bistå våre kunder med å oppnå riktige produkttilpasninger og optimal bruk
 • Skape gode og varige kunderelasjoner med høy fokus på kundetilfredshet
 • Bidra til riktig produktutvikling med markeds- og produktinnsikt
 • Utarbeider salgsplaner, analyserer markedstrender og definere nye muligheter for vekst 
 • Du finner nye forretningsmuligheter og forbedringspotensialer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Oppdrettsrelatert eller teknisk fagkompetanse vil være fordelaktig
 • Erfaring fra landbasert og/eller sjøbasert oppdrett vil være fordelaktig
 • Fiskehelse erfaring/kunnskap
 • Salgserfaring og etablert nettverk fra akvakulturbransjen vil være fordelaktig
 • Dyktig til å identifisere og utnytte kommersielle muligheter
 • Evne til å raskt forstå og tilegne seg kunnskap om teknologi og løsninger
 • Initiativrik og tillitsfull relasjonsbygger med god evne til å fullføre salget
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk
 • Viktigst av alt er at du vil bli en drivende dyktig rådgiver som setter kunden i førersete!

Vi kan tilby

En spennende stilling hvor du får mulighet til å bidra til at Imenco Aqua og Createview utvikler seg videre som en betydelig aktør i akvakulturbransjen innenfor kamerateknologi og kamerabasert sensorikk for biomasse, lus og fiskevelferd. Du vi inngå i et dynamisk og innovativt miljø.

Riktig kandidat vil ha en sentral rolle i kjerneteamet og jobbe tett sammen med dedikerte kollegaer i et pulserende miljø i vår ambisiøse satsning.

Lokasjon: Vi er fleksible på hvor våre selgere er plassert. Vi har flere lokasjoner i dag, og flere under planlegging. Det viktigste er nærheten til kundene.

Om arbeidsgiveren

Om arbeidsgiverenImenco Aqua inngår i Imenco-gruppen som i over 44 år har vært leverandør av Smart Solutions til Offshore og Maritim Industri. Gruppen har lokasjoner i flere land og har samlet ca 450 ansatte og i 2023 rundet vi for første gang milliarden i omsetning.Imenco er aktive innenfor forretningsområdene: Akvakultur, Offshore Oil & Gas, Havvind, Forsvar og Industri/produksjon.Imenco Aqua består av sammenslåtte virksomheter tidligere kjent som Imenco Havbruk, Vard (Storvik) Aqua og Estro.Createview AS er et software selskap som inngår i konsernet og har stor kompetanse innen AI. Selskapet har gjennom mange år utviklet software som benyttes blant annet til monitorering av biomasse, lusetelling og fiskevelferd, herunder skyløsningen Cview Analytics.Selskapene har i dag lokasjoner i Sunndalsøra, Tysvær (Haugesund), Molde og Bergen (Askøy). Selskapet har betydelig virksomhet globalt og et datterselskap i Chile som ble etablert i 1999. Det er i tillegg flere lokasjoner i Norge og utland under planlegging.