Trøndelag fylkeskommune bilde til jobb
Trøndelag fylkeskommune bilde til jobb

Undervisningsstilling havbruk

Søknadsfrist: 12.02.2023

Send din søknad her

Søknadsfrist:

12. februar 2023

Arbeidssted:

Rørvik

Website:

https://web.trondelagfylke.no/ytre-namdal-videregaende-skole

Kontaktperson:

Kåre Kvaløy

Studiestedsleder

Tel: 417 68 605

Mail: karkv@trondelagfylke.noTrøndelag høyere yrkesfagskole, Ytre Namdal

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har ledig undervisningsstilling innen havbruk ved vårt studiested i Ytre Namdal (Rørvik). Dette er jobben for deg som kan tenke deg å bringe din akvakulturkompetanse videre til våre studenter ved å undervise på våre deltidsstudier, og som vil bidra i utviklingen av studier innen havbruk. Stillingen tilpasses kvalifikasjonene til den vi ansetter - avhengig av utdanning og erfaring fra akvakulturnæringen. Mangler du undervisningskompetanse - så bistår vi med det.

THYF er Trøndelags største fagskole med sju studiesteder fra sør til nord i Trøndelag. Vi har i overkant av 1200 studenter og 100 dedikerte medarbeidere som jobber for å gi studentene relevant undervisning ut fra visjonen "Framtidsretta kompetanse i samspill med arbeidslivet". Som utdanningsinstitusjon innen høyere yrkesfaglig utdanning tilbyr vi hel- og deltidsstudier på en rekke ulike fagområder ved de forskjellige studiestedene - les gjerne mer på THYF.no. Våre studenter er voksne og har allerede fagbrev og/eller relevant realkompetanse når de starter på videreutdanning ved THYF.

THYF Ytre Namdal tilbyr i tillegg til havbruksstudier også studier innen sjøfart (maskin/dekk). Av havbruksstudiene er det to som er godt etablert, og et tredje er under planlegging. De to etablerte er "Ledelse i havbruksoperasjoner" og "Ledelse i sjøbasert akvakultur". Begge studiene er deltidsstudier hvor det førstnevnte utdanner personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring, og det andre utdanner personell på ledernivå til sjøbasert akvakultur. De 140 studentene ved THYF Ytre Namdal undervises av ti dedikerte fagfolk som selv har erfaring fra det de underviser i. Undervisningen på havbruksstudiene gjennomføres som digitale og fysiske samlinger. Vi samarbeider tett med aktører i ulike bransjer for å kunne gi et godt studieinnhold. Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for myndighetene og THYF er et viktig redskap i verdiskapning og kompetansebygging i Trøndelag og nasjonalt.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide, planlegge og gjennomføre undervisning og eksamen
 • Veilede studentene og gjennomføre faglig evaluering av deres arbeid
 • Delta og bidra i skolens lærende fellesskap
 • Etablere/opprettholde gode relasjoner til bransjen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på fagskole nivå eller høyere. Relevant og bred erfaring fra havbruksnæringen kan erstatte formell utdanning
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU/PPF). Søkere som ikke har slik utdanning vil også bli vurdert, og forplikter seg ved ansettelse til å fullføre slik utdanning.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Det er ønskelig at du har
  • et bredt nettverk og erfaring fra havbruksbransjen/-forvaltning og/eller havbruksrelatert næringsliv innen landbasert akvakultur.
  • et engasjement for innovasjon og samfunnsutvikling
  • interesse for bruk av digitale verktøy i arbeid og undervisning

Personlige egenskaper

Vi legger særlig vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen, og ønsker at vår nye medarbeider

 • har evne til å få god dialog med studentene
 • er utviklingsorientert, analytisk og initiativrik
 • er fleksibel og evner å bruke varierte arbeidsmetoder
 • er god til å samarbeide med kolleger og eksterne parter
 • arbeider strukturert og selvstendig og tar ansvar i arbeidshverdagen

Vi tilbyr

 • En samfunnsnyttig og interessant jobb ved en fagskole i rivende utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaler
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (les mer på SPK.no)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for etter- og videreutdanning
 • Godt arbeidsmiljø og fagmiljø med oppdatert undervisningsutstyr