Stilling som havarisjef

Søknadsfrist: Fredag 24.03.23.

Nordlys Forsikring er et gjensidig skadeforsikringsselskap, eid av kundene våre. Vi tilbyr sjøforsikring med fiskeflåten i Nord-Norge som hovedmarkedsområde. Selskapet er økonomisk solid og har et tett samarbeid med Gjensidige Forsikring. Vi er seks ansatte med kontorsted i Bodø sentrum.

Send din søknad her

Søknadsfrist:

24. mars 2023

Arbeidssted:

Bodø

Nettsted:

https://nordlysforsikring.no/

Kontaktperson:

Administrerende Direktør Thomas Aasbakk

Tlf 952 68 657

eller

Havarisjef Gudolv Åkerøy

Tlf 951 96 351

Nåværende havarisjef trer inn i pensjonistenes rekker fra våren 2024 og vi ønsker å ansette hans etterfølger. Tiltredelse blir etter avtale en gang på høsten i 2023.

Havarisjefens ansvarsområde er i hovedsak:

• Direkte kontakt med våre kunder i forbindelse med skader og totalforlis

• Skadebehandling og oppgjør

• Kontakt med verksteder, takstmenn, bergingsselskaper etc.

• Samarbeid og deltakelse i diverse utvalg innen fagområdet og med samarbeidspartnere.

Vi søker etter en medarbeider til stillingen med fortrinnsvis følgende bakgrunn og kvalifikasjoner:

• Maritim utdannelse

• God teknisk innsikt innen ulike fartøyer og tilhørende utstyrskomponenter

• Erfaring fra fiskeriene

• Gjerne erfaring fra sjøforsikring/forsikring

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

• Løsningsorientert, forhandlingsdyktig og med gode samarbeidsevner

• Godt humør

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, der du blir en del av et godt arbeidsmiljø.

Du får daglig kontakt med interessante næringsaktører innenfor fiskerinæringen og tilhørende bransjer.

Gode betingelser.

Søknad sendes til thomas.aasbakk@nordlysforsikring.no eller pr. post til Nordlys Forsikring v/Thomas Aasbakk, Sjøgata 21, 8006 BODØ